ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

Документи

Насоки за работа в условията на COVID 19

Дневен и седмичен режим на учениците по групи

Дневен и седмичен режим в следобедни занимания

График на учебните занятия

Годишен план

Процедура за отпускане на хранителни продукти за часовете по практика