ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий

Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

ЦСОП „Св. св. Кирил и Методий“- с. Кривня е център за специална образователна подкрепа, предоставящ обща и допълнителна подкрепа на деца със специални образователни потребности. Центърът е единствения в област Варна който предлага общежитие за удобство на учениците и спокойствието на техните родители.

При нас се обучават ученици от първи до дванадесети клас. Сформирали сме малки групи, в които децата учат в спокойна среда. Те са записани в общообразователни училища в град Провадия и близките населени места.

Добрата материална база, обновените специализирани кабинети, уютната и приветлива обстановка и висококвалифицирани специалисти дават големи възможности за индивидуална работа според интересите и потребностите на всяко дете.Обучението в ЦСОП се провежда по достъпен и разбираем за възприемане начин, за да протича учебният процес без затруднения и след приключването му, учениците да са добили трайни познания и увереност в себе си.

Служителите на ЦСОП с. Кривня се грижат с обич и внимание за всички деца.

 

Актуални новини