ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

Кабинет на психолога

 

  В кабинета на психолога се провеждат индивидуални и групови консултации. Извършват се редица психологични проучвания и оценки, с цел изготвяне на индивидуален план, според способностите и потребностите на всяко дете. 

  

  Кабинетът е оборудван с интерактивни материали, спомагащи за развитието на когнитивно, емоционално и социално ниво под формата на игра. Стимулира се усъвършенстването на интелектуалните способности и емоционалната интелигентност, както и изграждането на умения, необходими за самостоятелен и независим живот, морални качества и ценности.