ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня