ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

Бюджет

 

 

 

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2022

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2022

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2022

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2022

 

Бюджет за 2022 година

 

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2021

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2021

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2021

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2021

 

Бюджет за 2021 година

 

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2020

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2020

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2020

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2020

 

Бюджет за 2020 година

 

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2019

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2019

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2019

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2019 

 

Бюджет за 2019 година

 

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2018

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2018

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2018

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2018

 

Бюджет за 2018 година