ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

Екип

 

Ивелина Богданова - Директор портфолио

Ивелина Жечева – Зам. Директор портфолио

 

Учители- ръководители на групи:

Корнелия Атанасова- I група портфолио

Радостина Маркова- II група портфолио

Младен Христов- III група портфолио

Даниела Пенева- IV група портфолио

Диян Николов- V група

Силвия Статева- VI група портфолио

 

Възпитатели:

Петя Петкова- I група ЦОУД портфолио

Елка Михалева- II група ЦОУД портфолио

Радостин Боев- III група ЦОУД

Нели Атанасова- IV група ЦОУД

 

Терапевти:

Виолета Динкова- психолог

Петя Христова- логопед портфолио

Гълъбина Пиринлиева- рехабилитатор

Диляна Димитрова- помощник учител

Ангелина Иванова- помощник възпитател

Юлияна Маринова- помощник възпитател

 

Администрация:

Капка Иванова- завеждащ административна служба

Неслян Мехмедова- касиер-домакин

Кристина Соякова- Счетоводител 

 

Помощен персонал:

 

Маргарита Кунева- готвач

Султанка Атанасова- хигиенист

Жанета Маринова- хигиенист

Недко Недев- шофьор