ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

Мабинет за Монтесори среда

Чрез Монтесори терапията детето се учи да мисли и открива новите неща само или

 с помощта на терапевта, постепенно изгражда самочувствие, самостоятелност и

 независимост, развива усъвършенства двигателните си умения, както в сферата на грубата моторика,

 така и на фината моторика, учи се да общува, да иска и да получава помощ, да бъде търпеливо и толерантно.

   

  Основният принцип на Монтесори терапията и педагогика е:

  „Помогни ми сам да го направя.“

  В този кабинет се провеждат часовете за допълнителна подкрепа- „Социални умения за независим живот.“