ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

История

        

     

 ЦСОП е образователна институция с история и традиции.

 От 20.04.1992г. до 20.07.2017г. съществува като Помощно училище „Св.св. Кирил и Методий“. Със заповед на МОН от 20.07.2017г. придобива статут на Център за специална образователна подкрепа „Св.св. Кирил и Методий“.

Обучението в центъра е целодневно.