ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

Зала за рехабилитация

Стаята за рехабилитация помага на децата с увреждания да навлязат
спокойно и по‐уверено в големия свят, който поставя пред тях повече
предизвикателства и трудности, отколкото на връстниците им.

  

Уредите и приспособленията помагат на децата за развиване на двигателни умения,
активна гимнастика, вертикално позициониране. Чрез упражнения под игрова
форма децата добиват нужната самоувереност да се справят с физическите
трудности, които им поднася живота.

  

 

Прикачени документи

IMG_20211029_124206.jpg