ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

Нов прием в ЦСОП "Св.св. Кирил и Методий" - с. Кривня

ЦСОП „Св. св. Кирил и Методий“- с. Кривня е център за специална образователна подкрепа, предоставящ обща и допълнителна подкрепа на деца със специални образователни потребности. Центърът е единствения в област Варна който предлага общежитие за удобство на учениците и спокойствието на техните родители. При нас се обучават деца от подготвителна група до дванадесети клас.

В нашия център се стремим да създадем подходяща обстановка, където всяко дете може да развива своите умения и таланти. Нашият учебен план включва разнообразни активности и методи, които подпомагат развитието на всяко дете. Специално обучените ни учители и терапевти работят индивидуално с всяко дете, съобразявайки се с неговите нужди и възможности.

 

Стаята за рехабилитация помага на децата да навлязат спокойно и по‐уверено в големия свят. Чрез упражнения под игрова форма децата добиват нужната самоувереност да се справят с физическите трудности, които им поднася живота.

 

Сензорната терапия предоставя възможност на нашите специални деца да развиват важни умения и стратегии за справяне с предизвикателствата, които срещат. Чрез различни сензорни техники и упражнения, децата могат да се научат как да регулират своите емоции и поведение, което е от съществено значение за тяхната успеваемост в училище и живота.

 

Монтесори средата спомага за изграждането на самостоятелност, самочувствие, търпеливост, толерантност, и много други. В този кабинет се провеждат часовете за допълнителна подкрепа - „Социални умения за независим живот.“

 

Меката стая спомага за овладяване на кризи в защитена среда, без риск децата да наранят себе си или другите. В същото време тя може да бъде и много забавна, изпълнена с различни меки модули, стимулирайки креативността и въображението на децата.

 

Освен образователните аспекти, в нашия център се грижим и за социалната интеграция на децата. Организираме различни събития, игри и извънкласни дейности, които събират децата заедно и им дават възможност да изразят себе си.

 

Ако искате вашето дете да се развива в подкрепяща среда, където неговите нужди и потребности са в центъра на вниманието, ЦСОП „Св.св. Кирил и Методий“ е идеалното място.Приемът е отворен от 22 март. Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашата програма и каква подкрепа можем да предложим на вашето дете.