ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий
Център за специална образователна подкрепа в село Кривня

22 април- Международен ден на Земята

На 22 април отбелязваме най- големия екологичен празник в света- Деня на земята. В този ден обръщаме внимание на опазването на природата на планетата и на по-природосъобразния начин на живот.

При нас празникът беше отбелязан с множество инициативи, дейности и активности свързани с опазването на околната среда. Учениците с желание и усърдие се включиха в почистването на зелените площи на територията на Центъра, за което бяха възнаградени с лакомства.

По- късно нашите възпитаници с помощта на техните ръководители преминаха към засаждането на различни видове култури. По време на часовете учителите проведоха беседи за значението и начините за опазването природата на планетата. Беше изготвено табло с полезни съвети за запазването на екологичния баланс на Земята.